Vloerbehandelingen

Vloerbehandelingen

Scheurvorming

Een betonvloer zal altijd scheuren, dat is een feit. Beton wordt gemaakt van de natuurproducten zand, cement, grind en een toevoeging van diverse hulpstoffen. Zodra er water toegevoegd wordt ontstaat er een chemische reactie en vanaf dat moment start het verhardingsproces van het beton. Tijdens dit reactieproces gaan zich spanningen opbouwen in de vloer die scheurvorming tot gevolg zullen hebben, hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Plastische krimp

Tijdens de verhardingfase gaat het water uit het beton verdampen door invloed van temperatuur en luchtvochtigheid, bij onbeschermde (buiten)-vloeren heeft ook de wind hier nog extra invloed op. Door deze verdamping gaan er in het oppervlak van de vloer horizontale trekspanningen optreden, waardoor plastische krimpscheuren ontstaan.

Thermische krimp

Door het chemische hydratieproces (het samenkomen van cement en water) ontstaat warmte in de betonmassa. Als de vloer vervolgens te snel af gaat koelen worden extra spanningen in het vloeroppervlak opgebouwd, met mogelijk scheurvorming tot gevolg. Overigens kunnen thermische krimpscheuren optreden bij zowel verse als bij langer bestaande vloeren .

Overbelastingsscheuren

Door een (te) hoge belasting kunnen scheuren ontstaan. Dit kan veroorzaakt worden door te hoge belasting aan de directe oppervlakte van de vloer, maar ook de ondergrond waar de vloer op gestort is kan van grote invloed zijn. Als de ondergrond (b.v. zand/puinbed, prefab-vloer) niet gelijkmatig vlak is kunnen ook hierdoor spanningen ontstaan in de betonmassa.

Scheurvorming voorkomen

Oplossingen om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken:

Het verzorgen van een gelijkmatig vlakke ondergrond

Het puinbed bevochtigen om te snelle onttrekking van water uit de betonmassa te voorkomen

Het voorzien van de vloer van de juiste bewapening om de trekspanningen op te vangen

Het kiezen van de juiste betonsamenstelling

Het kiezen van de juiste vloerdikte (hoe dunner de vloer. hoe meer spanning)

Het monoliet bewerken van de vloer, waardoor de krimpscheuren dicht geschuurd worden

Beschermen van de vloer tegen weersinvloeden en grote temperatuurschommelingen (voor zover mogelijk)

Het niet te snel verwijderen van de bekisting

Het zagen van schijnvoegen om de oppervlaktespanning te verminderen

Het direct na het storten en afwerken nabehandelen van de vloer met curing compound of afdekfolie om het te snel verdampen van vocht uit het beton te reduceren

Vloerbehandelingen

Ondanks alle voorzorgen en maatregelen is scheurvorming niet te voorkomen, dit is inherent aan het product, maar u kunt bij All Concrete Floors altijd terecht voor een advies om scheurvorming zo veel mogelijk te beperken.

Adres

Waterlaat 18, 5571 MZ Bergeijjk

Diensten

Betonvloeren Betonpompen

┬ęCopyright 2023 www.acfloors.eu - webdesign PvO Websites & Design

Scroll naar boven